Kinderzwerfboek

De Hooizolder in Sliedrecht doet mee met het Kinderzwerfboekproject. Dat betekent dat er buiten vlakbij de ingang van het gebouw een kast met boeken, een zgn. KinderzwerfboekStation, is waar kinderen een boek kunnen komen uitzoeken en de bedoeling is, wanneer het boek uit is, dat het boek weer 'uitzwerven' gaat, zodat zoveel mogelijk kinderen het boek kunnen lezen!
Heeft u of heb je boeken over die je wilt geven aan ons? Kom dan langs De Hooizolder!

Voor meer algemene informatie over het Kinderzwerfboek kijk dan op www.kinderzwerfboek.nl