De leskisten worden uitgeleend voor telkens drie weken. Op woensdagmiddagen staan de gereserveerde leskisten klaar en   drie weken later kunnen ze weer worden ingeleverd (op woensdagmiddag na 13.00 uur). Leskisten worden vooraf   besproken bij het  inroosteren  van alle themalessen. Zo ontstaat er een jaarrooster. Toch zijn lang niet alle leskisten altijd in   bruikleen. Een telefoontje naar De Hooizolder geeft dan uitsluitsel over wat er nog mogelijk is.

 Als de leskisten uitgeleend worden, zijn ze nagekeken en zit er een afsprakenkaart bij.

 Hieronder een overzicht van de beschikbare leskisten en een link naar een boekje over de inhoud van de leskisten: