Het fietspad langs de A15 gaat het groenste fietspad van Nederland worden. De provincie Zuid-Holland is enthousiast over het initiatief van Prachtlint. Alle gemeenten ondersteunen het plan: Ecologisch beheerde bermen en parken langs het fietsnetwerk van Gorinchem tot Alblasserdam. Een ecologische verbinding voor vlinders, bijen en libellen.
Maar ook een goede, gezonde en prettige omgeving om te fietsen naar school, naar je werk of zo maar een blokje om.

Weet je er nog niet zo veel van? Dat kan veranderen:

Maak volgend voorjaar deel uit van een groep vrijwilligers die de biodiversiteit in de eigen woonomgeving monitort. Oók als  je nu nog geen meeuw van een merel kunt onderscheiden, hoe krijg je dat voor elkaar?

Prachtlint gaat (gratis) cursussen organiseren. Om zo de natuur in je eigen omgeving te leren herkennen. En hoe meer je weet, hoe meer je ziet!
Die kennis zet je dan in om te helpen de biodiversiteit in je eigen woonomgeving in de gaten te houden door te turven. Monitoren heet dat. Je telt aantallen en soorten. Je kunt kiezen uit soortgroepen:
Vleermuizen, stadsvogels of vlinders en libellen.
De gegevens uit de monitoring worden gebruikt om te meten hoe het gaat met de biodiversiteit en waar eventueel veranderingen en aanpassingen nodig zijn.
De cursussen vinden (als cdorona het toelaat) begin volgend jaar plaats en worden gegeven door gebieds-experts uit de streek.

Aanmelden kan door een mail te sturen aan projectleider Richard Slagboom van Prachtlint via r.slagboom@kpnmail.nl

Voor meer info, kijk op de website: https://www.prachtlint.nl/

Elke cursus duurt één of twee dagdelen en bevat ook een veld-excursie. De cursussen zijn gratis maar dus NIET vrijblijvend!