NME-centrum De Hooizolder biedt het hele schooljaar lessen aan aan àlle basisscholen en SO-scholen in Sliedrecht van groep 1 tot en met groep 8.
Deze lessen gaan vooral over natuur en klimaat, het milieu en biodiversiteit, en steeds meer over duurzaamheid.

Het NME maakt deel uit van een landelijk netwerk waarin alle NME's zijn ondergebracht en het GDO: Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling.
Het NME onderschrijft draagt de doelstellingen van de Verenigde Naties uit: De Sustainable Development Goals: