NME-centrum De Hooizolder heeft een uitgebreid lesaanbod voor scholen. De lessen vinden plaats op onze locatie in het Feitsmapark en worden gegeven door een NME-docent.
Ons aanbod vindt u in de NME-gids. (Nu al kunt u de lessen voor het volgend schooljaar bekijken! We hebben een aantal nieuwe lessen ontwikkeld en een aantal lessen aangepast. Een vernieuwd en actueel aanbod dus!).
Om in te kunnen schrijven heeft de school een inlogcode en wachtwoord nodig. Deze krijgt de NME-coördinator van de school na de meivakantie.
Voor scholen buiten Sliedrecht die in willen schrijven: Neem contact op met ons!

Let op: Voor scholen die besluiten tot de zomervakantie géén lessen op het NME te volgen i.v.m. de corona-maatregelen:
We gaan van een aantal lessen het materiaal geschikt maken om zèlf op school te kunnen uitvoeren. Wij komen het materiaal dan brengen en weer ophalen. U krijgt dan een lesbrief met de inhoud van de les, de tijdsplanning, een USB-stick met de powerpoint, linkjes naar filmpjes + àlle materialen: gebruiks- en verbruiksmaterialen. Op dit moment hebben wij al de les "Levend ganzenborden", ""van rups tot vlinder" en "Slootje prutten " aangepast. De info staat in de NME-gids: leskisten.

Bel of mail als u dit wilt!  i.v.m. De Corona-maatregelen is dit voor scholen in Sliedrecht gratis!

 

 

Op deze lessen en de uitleen van leskisten en materialen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Die vindt u hier: