NME-centrum De Hooizolder gaat (in samenwerking met de gemeente) initiatieven ontplooien om in Sliedrecht meer aandacht te geven aan vergroening, klimaatadaptatie en circulair huishouden. Dat gaan we doen samen met andere organisaties, zoals "Operatie Steenbreek".
De aanleg van het Tuiny Forest (zie elders op deze site) op het NME is daar al een onderdeel van.
Op deze pagina houden we u op de hoogte van de gebeurtenissen met informatie en links naar externe websites met informatie.

 

In Sliedrecht gaat de gemeente in samenwerking met NME-centrum “De Hooizolder” en Sliedrecht Groen boomspiegels beplanten aan de Stationsweg.

Op zaterdag 9 oktober 2021 is de allereerste editie van het Nationale Boomspiegelfeest. Mensen in heel het land gaan dan tuinen aanleggen in de kale grond rond een boom. Dat is goed voor de biodiversiteit, voor het burencontact en voor gezonde, klimaatbestendige wijken. Ook in Sliedrecht kunnen mensen meedoen aan deze feestelijke dag.

Ook veel straten in Sliedrecht hebben een stoep met daarin een rij bomen. De grond rond die bomen is de boomspiegel. In de stedelijke omgeving in heel Nederland zijn zo’n één miljoen boomspiegels, dit is de meestal kale grond rondom een boom waar vaak fietsen gestald worden of de hond zijn behoefte mag doen.

Boomspiegels zijn de perfecte plek om de stad verder te vergroenen. Een groene boomspiegel ziet er kleurig en gezellig uit, draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit en zorgt voor een hogere betrokkenheid van bewoners bij hun wijk. Sommige mensen beplanten om die reden al een boomspiegel voor hun deur, op eigen initiatief.

Om massaal meer boomspiegels te vergroenen wordt in oktober voor de eerste keer het Nationale Boomspiegelfeest gehouden. Bewoners toveren dan de boomspiegel voor hun deur om in een ‘feestje voor de beestjes’. Dat doen ze alleen of bijvoorbeeld met een hele straat, in samenwerking met een buurthuis of school.

Inwoners van de Stationsweg kunnen de boomspiegel voor eigen deur, maar meerdere boomspiegels in de straat mag natuurlijk ook, adopteren. Alle bewoners van de Stationsweg krijgen hierover een brief in de bus. Melden bewoners zich aan dan staan we op zaterdag 9 oktober voor de deur met plantjes en bollen, gereedschap en evt. hulp bij het beplanten van de boomspiegels. De bewoner die de boomspiegel(s) heeft geadopteerd beheert daarna zèlf de boomspiegel(s): water geven, af en toe wat onkruid wieden en wat compost toevoegen.

Bezig zijn in je boomspiegeltuin levert geheid praatjes op. Je kunt buurtgenoten vertellen wat je doet. Het is gezellig en ook goed voor het draagvlak voor je boomspiegeltuintje.

Deze dag wordt dit jaar voor de eerste keer georganiseerd. De gemeente Sliedrecht doet nu mee op kleine schaal maar denkt, afhankelijk van het draagvlak, het volgende jaar op uitgebreidere schaal mee te kunnen doen!

Het Nationale Boomspiegelfeest is een campagne van Stichting Guerrilla Gardeners. Guerrilla gardeners zijn buurtvergroeners die gewapend met gieter, plantjes en schep de strijd aangaan met grauwe straten. Ook Stichting Steenbreek is partner van het Boomspiegelfeest.

Het Nationale Boomspiegelfeest wordt jaarlijks gevierd in oktober.

ACTUEEL: