Kinderzwerfboek

NME-centrum "De Hooizolder" in Sliedrecht heeft een Kinderzwerfboekstation.
Wat is dat? Buiten, naast de ingang van ons centrum staat een kast met boeken, een zgn. KinderzwerfboekStation, waar kinderen een boek kunnen komen uitzoeken. De bedoeling is, wanneer het boek uit is, dat het boek 'uit zwerven' gaat, zodat zoveel mogelijk kinderen het boek kunnen lezen! Daarom mag het boek gewoon ergens neergelegd woden: In de trein, bij de supermarkt, waar maar ook de kans is dat een ander kind het boek vindt en meeneemt om te lezen!
Dit is dus helemaal gratis. Kom langs; Er staan boeken voor álle leeftijden in de kast.

Er zijn meer dan 400 kinderzwerfboekenstations in Nederland.
Voor meer algemene informatie over het Kinderzwerfboek kijk dan op www.kinderzwerfboek.nl