NME-centrum De Hooizolder is gevestigd in het Feitsmapark naast de kinderboerderij.
Sinds 2000 verzorgt het De Hooizolder lessen vóór en in samenwerking mét scholen uit Sliedrecht, maar ook voor scholen uit buurtgemeenten.

NME betekent Natuur- en Milieu Educatie.  
Als NME-centrum bieden wij ondersteuning bij het natuuronderwijs in het (basis)onderwijs. NME-centrum De Hooizolder heeft als doel de kinderen bewust te maken van hun directe leefomgeving.  De inhoud is gericht op de ecologische basisvorming zoals het bewust maken van kinderen van een duurzame wereld waarin we bewust leren omgaan met water, energie en grondstoffen. Dat doen wij door de kinderen te laten ervaren en te laten doen.

Door onze NME-activiteiten willen we bereiken dat kinderen het besef ontwikkelen dat het belangrijk is voorzichtig om te gaan met de natuur en het milieu en willen we een houdings- en gedragsverandering bewerkstelligen. Op die manier legt het NME-centrum een basis voor een natuur- en milieubewuste levensstijl.
 

 

Uit een studie van de Universiteit Utrecht en Stichting Veldwerk Nederland in 2006 is gebleken dat respondenten die op de basisschool NME hebben gehad, significant meer kennis over natuur en milieu hebben en hier een positievere houding en gedrag tegenover hebben dan degenen die geen, of nauwelijks, NME hebben gehad. Daarmee bevindt NME zich aan de voorkant van het aanleren van gedrag en een duurzame houding. Het is effectiever en waarschijnlijk goedkoper om op jonge leeftijd te investeren in gewenst gedrag en het zaadje van een duurzame houding te planten, dan dit op een latere leeftijd te moeten corrigeren. Het kind thuis, en in de directe omgeving, kan ook weer een positieve invloed hebben op het gedrag en de houding van anderen vanuit de eigen NME-ervaring.

Naast de positieve effecten op duurzaamheid zijn er vele onderzoeken naar andere gevolgen van natuur op mensen en hun omgeving. Onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam wijst bijvoorbeeld het volgende uit:

Kinderen die dichtbij de natuur opgroeien:

  • spelen vaker buiten, bewegen hierdoor meer waardoor er minder dikke kinderen zijn in groene omgeving
  • kennen een betere motorische ontwikkeling
  • spelen gevarieerder en creatiever dat zich ook omzet in hun persoonlijke ontwikkeling
  • ontwikkelen sociale omgangsnormen beter als ze dichtbij in de natuur kunnen spelen

Volwassenen die meer in de natuur komen:

  • voelen zich gezonder
  • zijn ook echt gezonder gemeten naar migraine, depressie, astma en diabetes
  • herstellen sneller als ze ziek zijn (ook als er zicht is op natuur tijdens herstel)
  • Natuur in de buurt draagt bij aan meer sociale contacten en cohesie. Hiermee wordt agressie en frustratie verminderd.