De thema-lessen die we geven veranderen voortdurend zodat we aan kunnen sluiten bij de actuele thema's m.b.t. natuur en duurzaamheid waaraan scholen aandacht willen besteden.
Daardoor kunnen wij niet àlle lessen die in de loop van de tijd ontwikkeld of aangekocht zijn, nog geven.
Van lessen die we niet (meer) geven maar nog wel actueel zijn en waarnaar wel vraag was maken we leskisten. U kunt de leskist bestellen om de les zèlf in aangepaste vorm te geven op de eigen school.
In zo'n leskist vind je àlles om de les te geven. Een map met de lesvoorbereiding, werkbladen en de planning van de les; een usb-stick met info voor de leerlingen; en genoeg materialen voor 30 leerlingen om samen, in groepen of individueel aan het werk te gaan! Hoe, dat bepaalt de leerkracht zelf: in 4 groepen zoals op het nme-centrum, klassikaal of de leerlingen kunnen individueel aan de slag na uitleg.

De leskisten worden uitgeleend voor telkens drie weken. De leerkrachten kunnen de kisten volgens afspraak ophalen en brengen ze 3 weken later weer terug.  Als de leskisten uitgeleend worden, zijn ze gecontroleerd en compleet gemaakt indien nodig.Ook de leskisten kunnen door scholen worden besteld via de NME-gids. (zie tab educatie)

Daarnaast zijn we zeer goed geoutilleerd! We hebben een groot magazijn met
veel materialen, maar zo beperkt de tijd om àlles te gebruiken! Dat is natuurlijk jammer.
We lenen materialen uit aan leerkrachten die ze willen gebruiken voor een les.
Omdat we er zeer zuinig op zijn is de tijd waarvoor onze materialen kunnen worden
geleend beperkt. Wil je ze langer gebruiken, dan gaat dat alleen in
overleg met ons.
De materialen bestel je per stuk of per hele doos. Bij het lenen van materialen is geen lesbeschrijving
of map. De leerkracht gebruikt ze tijdens een les binnen een methode of tijdens een zelf georganiseeerde activiteit.

Ook die materialen kunnen via de nme-gids worden besteld. Staat wat je wilt lenen niet
vermeld, neem dan contact met ons op.
Al het materiaal is door ons gecontroleerd en werkt! Als we na uitleen beschadigde of er materialen kwijt zijn, dan brengen we vervangingskosten in rekening bij de school.